Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility


Wychowanie to proces wspomagania w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. Zrównoważony rozwój w każdym obszarze, zrozumienie własnego funkcjonowania w świecie oraz relacje z innym ludźmi pozwolą odnosić sukcesy i żyć szczęśliwie. Profilaktyka to proces wspomagania w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Profilaktyka wspomaga proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka.

Zgodnie z regulacją ustawową program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje cztery sfery: fizyczną, intelektualną, społeczną oraz duchową. Podstawowym założeniem naszego programu wychowawczo-profilaktycznego jest budowanie pomostu między wychowaniem i profilaktyką. Program tworzy harmonijne relacje między przekazywaniem wiedzy i kształtowaniem umiejętności oraz postaw uczniów. Stanowi zaplanowany zestaw oddziaływań na ucznia, nauczyciela, rodzica i środowisko lokalne.

Treści i działania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym, dostosowane są do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej. Program powstał po identyfikacji sukcesów i porażek wychowawczych szkoły posługując się statystykami szkolnymi i indywidualnymi przypadkami; potrzeb i oczekiwań uczniów oraz rodziców; problemów i zagrożeń występujących w środowisku szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz czynników chroniących i czynników ryzyka w szkole. Š

 

dr Melania Orzechowska

Program wychowawczo-profilaktyczny 2022/2023

 

 

 

Różowa skrzyneczka to fundacja, której celem jest walka z wykluczeniem menstruacyjnym, zapewnienie powszechnego dostępu do bezpłatnych środków higieny na czas menstruacji w przestrzeni publicznej oraz dostęp do edukacji w zakresie miesiączkowania w szkole. Fundacja stara się o zniesienie tabu, którym obciążona jest w Polsce menstruacja, włączając do dyskusji zarówno kobiety, jak i mężczyzn.

W Akademickim Centrum Kultury, czyli popularnym Klubie „Politechnik” 18 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie młodzieży częstochowskich szkół (w tym klasy Ib pod opieką mgr Margarity Janik oraz zespółu Mick Art Group pod opieką dr Melanii Orzechowskiej i mgr Edyty Pietrzkowskiej) z psychoterapeutą ds uzależnień – panem Arkadiuszem Pudło, który w ciekawy sposób przedstawił model stopniowego uzależniania się od różnych używek.

Zobacz zdjęcia!!!

 

Kampania Pola Nadziei to ogólnoświatowa kwesta na rzecz osób objętych opieką hospicyjną. Na swój symbol hospicja z całego świata wybrały żółty kwiat - żonkil. Program „Pola Nadziei” zapoczątkowany został przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii. Od 2003 roku „Pola Nadziei” to program ogólnopolski. Od tego momentu Hospicjum im. Łazarza w Krakowie jest koordynatorem inicjatywy we wszystkich polskich miastach. „Pola Nadziei” są prawdziwym świętem wszystkich hospicjów, ich podopiecznych i osób zaangażowanych w pomoc chorym terminalnie.

Zobacz zdjęcia!!!


Zapraszam do udziału w V edycji Konkursu Wiedzy Psychologicznej organizowanego przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Udział w konkursie będzie niezapomnianą przygodą, dzięki której poszukiwać będziecie odpowiedzi na ważne dla psychologów pytania o wpływ różnorodnych sytuacji społecznych na ludzkie zachowanie.

   

Partnerzy  

brazowa tarcza

Brązowa szkoła


logo small


 

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


 

logoSpellMaster


Zlote Szkoly Logo 1080x1080


PODATEKmicek

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 DP


 

ujd small

 


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


Logo konkursMickiewicz


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie