Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Regulamin Rzecznika Praw Ucznia w V Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie (Podstawa prawna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę dnia 30 kwietnia 1991r (Dz. U. Nr 120, poz. 526, 527). Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Rzecznik Praw Ucznia działa na podstawie Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i Konwencji Praw Dziecka. Jego główna rola polega na aktywnym ingerowaniu w życie szkoły wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa ucznia i inicjowaniu działań mających na celu obronę praw dziecka. Jego zadaniem jest przeciwdziałanie łamaniu tych praw ucznia w szkole, rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów, mediacja między stronami konfliktu, egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów, reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. W związku z funkcjami Rzecznika Praw Ucznia, każdy uczeń może zwrócić się do niego ze sprawą związaną z naruszeniem prawa ucznia, dziecka.

Rzecznikiem Praw Ucznia w naszej szkole jest mgr Karolina Staszewska.

Funkcję Rzecznika Praw Ucznia na rok 2024 r. w naszej szkole pełni uczennica kl. IIe - Maja Mazurkiewicz (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia:

1. Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
2. Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.
3. W dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego.
4. Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
5. Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.
6. Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

Środki działania Rzecznika Praw Ucznia:

1. Rozpatrywanie indywidualnych skarg.
2. Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
3. Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
4. Współpraca z fachowcami (np. psychologiem, pedagogiem, prawnikiem).
5. Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym.
6. Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
7. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
8. Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
9. Rzecznik Praw Ucznia podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia może:

1. Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.
2. Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego.
3. Organizować konfrontacje wyjaśniające.
4. Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia.
5. Inicjować działania w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
2. Podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy.
3. Skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów
z rozstrzygnięciem sporu.
4. W dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej.
5. Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:

1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
2. Podjęcie mediacji ze stronami.
3. Zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego.
4. Wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:

1. Znajomość Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania oraz Konwencji Praw Dziecka.
2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
3. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
5. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
6. Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.

O czym uczeń wiedzieć powinien:

1. Rzecznik Praw Ucznia pełni stałe dyżury, w czasie których przyjmuje uczniów.
2. Uczniowie zgłaszają naruszenie swoich praw osobiście.
3. Rzecznik Praw Ucznia wysłuchuje ucznia.
4. Rzecznik Praw Ucznia może być mediatorem między stronami.
5. Pytania i wnioski uczniowie mogą kierować do Rzecznika Praw Ucznia za pośrednictwem skrzynki pytań i wniosków. Każde pytanie lub wniosek muszą być podpisane przez ucznia.
6. Rzecznik Praw Ucznia podejmuje działania na wniosek stron, tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.
7. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji.
8. Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika Praw Ucznia w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
9. Zadaniem Rzecznika Praw Ucznia jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
10. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
11. Do zadań Rzecznika Praw Ucznia należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.
12. Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

Pamiętaj:

1. Rzecznik Praw Ucznia zapewnia całkowitą dyskrecję.
2. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość ingerować w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia.
3. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji.
4. Rzecznik Praw Ucznia pełni dyżur w godzinach pracy i po zajęciach dydaktycznych.
5. Pytania i wnioski uczniowie mogą zgłaszać osobiście, kierować drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Każde pytanie lub wniosek muszą być podpisane przez ucznia (imię, nazwisko, klasa).

Uczeń = Człowiek

Jeśli uważasz, że w szkole zostało naruszone Twoje Prawo - Prawo Ucznia

Przyjdź!

mgr Karolina Staszewska

   

Partnerzy  

brazowa tarcza

Brązowa szkoła


logo small


 

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


 

logoSpellMaster


Zlote Szkoly Logo 1080x1080


PODATEKmicek

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 DP


 

ujd small

 


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


Logo konkursMickiewicz


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie