Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

 

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Chemicznego.

Zobacz regulamin!!!

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ CHEMICZNY  DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Organizatorzy


Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

 

V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.REGULAMIN  TURNIEJU CHEMICZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Zmiana formuły ze względu na stan epidemii organizowanego przez: Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie: dr Małgorzata Deska, dr Krystyna Giełzak-Koćwin, mgr Katarzyna Serdiuk. V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie: mgr Adam Makówka

§ 1
Cele i zasięg

1.1 Celem turnieju chemicznego jest:
∙ rozwijanie kreatywności,
∙ rozbudzanie wyobraźni,
∙ rozwijanie sprawności umysłowych i zainteresowań uczniów,
∙ sprawdzenie umiejętności analizowania i rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych,
∙ skonfrontowanie wiedzy i umiejętności uczniów szkół ponadpodstawowych,
∙ rozwój logicznego myślenia,
∙ wdrożenie do samokształcenia,
∙ dobra zabawa w atmosferze zdrowej rywalizacji,
∙ zasięg międzywojewódzki /ogólnopolski/.

§ 2
Uczestnicy turnieju
Uczestnikami turnieju mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

§ 3
Struktura organizacyjna
Współorganizatorami Turnieju Chemicznego są: 

3.1 mgr Adam Makówka nauczyciel chemii w V Liceum Ogólnokształcącym w Częstochowie

3.2 dr Małgorzata Deska, dr Krystyna Giełzak – Koćwin, mgr Katarzyna Serdiuk. Instytut Chemii Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. 

§ 4
Zadania komitetu
4.1 Rozprowadza do szkół drogą elektroniczną informacje o turnieju /regulamin/.

4.2 Przyjmuje zgłoszenia szkół do uczestnictwa w turnieju.

4.3 Przesyła pytania I etapu. 

4.4 Sprawdza prace I etapu. 

4.5 Kwalifikuje uczniów do drugiego etapu turnieju. 

4.6 Przesyła informacje do szkół o wynikach I etapu i zakwalifikowaniu się uczniów do etapu drugiego /finałowego/. 

4.7 Przyjmuje nadesłane projekty.  

4.8 Powołuje komisję konkursową do oceny projektów. 

4.9 Przesyła informacje o wynikach turnieju do danych szkół ponadpodstawowych.

4.10 Organizuje zakończenie turnieju. 

4.11 Przekazuje nagrody i dyplomy laureatom i finalistom. 

§ 5
Organizacja turnieju 

5.1 Turniej ma charakter indywidualny. 

5.2 Turniej prowadzony jest w dwóch etapach. Szczegółowe informacje o organizacji etapów rozsyłane są przez organizatorów do szkół ponadpodstawowych. 

5.3 Tematyka turnieju oraz literatura przesyłana jest do szkół. 

5.4 Informacje o turnieju podawane są na stronie internetowej Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych: www.wnspt.ujd.edu.pl  i V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie: http://vmickiewicz.pl   

5.5 I etap turnieju odbywa się w formie on-line 26 stycznia (środa)
Uczniowie, którzy zgłoszą się do udziału w turnieju, rozwiązują test wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią /zestaw 45 pytań/. Czas trwania 80 min. godz. rozpoczęcia 10.00. 

5.6 Do drugiego etapu Turnieju przechodzi 20 osób, KTÓRE UZYSKAŁY NAJWYŻSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW. Informacje o kwalifikacji do drugiego etapu są wysyłane do szkół drogą elektroniczną do 10 lutego (czwartek). 

5.7 Zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczniów zakwalifikowanych do II etapu /załącznik 1 skan lub zdjęcie/ szkoły przesyłają do organizatora nie później niż do 28 lutego (poniedziałek) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem / Turniej Chemiczny dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych/. 

5.8 II etap polega na przygotowaniu projektu w programie Power point /20 slajdów/, który należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.z dopiskiem / Turniej Chemiczny dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych/ do 30 marca (środa). 

5.9 Tytuł finalisty uzyskują uczniowie, którzy zajęli miejsca VII-XII, laureatami turnieju zostają osoby zajmujące miejsca od I do VI. 

5.10 Rozstrzygnięcie konkursu wraz z ogłoszeniem wyników odbywa się w formie on-line 20 kwietnia (środa).

Uwaga
1) Podstawą do udziału w konkursie jest podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na wykorzystanie wizerunku na potrzeby Turnieju.
2) Uczestnictwo w Turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Zakres wymagań na poszczególne stopnie konkursu 

1. Stopień szkolny.

Zakres treści obejmuje wiadomości i umiejętności z podstawy programowej dla uczniów szkół ponadpodstawowych
∙ Substancje chemiczne i ich właściwości.
∙ Wewnętrzna budowa materii.
∙ Wiązania chemiczne.
∙ Reakcje chemiczne. Obliczenia związane z zastosowaniem prawa stałości składu i prawa zachowania masy.
∙ Stechiometria.
∙ Własności chemiczne pierwiastków bloku s, p, d.
∙ Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych (dysocjacja, stopień i stała dysocjacji, pH, hydroliza, rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności, stężenia procentowe i stężenia molowe,      przeliczanie stężeń).
∙ Typy związków nieorganicznych: wodorki, tlenki, kwasy, zasady, sole i ich zastosowania w życiu codziennym.
∙ Reakcje utleniania i redukcji.
∙ Kinetyka i statyka.
∙ Węgiel i jego związki - węglowodory.
∙ Jednofunkcyjne, pochodne węglowodorów (alkohole, aldehydy, ketony, kwasy).
∙ Substancje o znaczeniu biologicznym (aminy, estry, aminokwasy, białka, cukry, tłuszcze).
∙ Termodynamika.
∙ Ogniwa glwaniczne i elektroliza. 

Literatura

Podręczniki i zbiory zadań dla szkół ponadpodstawowych zatwierdzone przez MEN.

Klimaszewska Marzenna - Chemia od A do Z Repetytorium Matura Wydawnictwo Kram 2011.

Witowski Dariusz,Witowski Jan Sylwester - Chemia Zbiór zadań wraz z odpowiedziami Matura 2015 Wydawnictwo Nowa Matura 2014.

Krzeczkowska Małgorzata Mizera Aleksander - Trener Chemia Liceum Poziom podstawowy i rozszerzony Wydawnictwo Szkolne PWN 2012.

Krzeczkowska Małgorzata, Mizera Aleksander, Loch Jonnna Chemia. Repetytorium Wydawnictwo Szkolne PWN 2012.

Pazdro M. Krzysztof, Rola-Noworyta Anna - Zbiór zadań z chemii do liceów i techników. Zakres rozszerzony Wydawnictwo Pazdro Krzysztof Oficyna Edukacyjna 2012.

Kosztołowicz Piotr - Powtórka przed maturą CHEMIA. Zadania Zakres rozszerzony. Wydawnictwo Pazdro Krzysztof Oficyna Edukacyjna 2013.

pdf zgoda_na_przetwarzanie_danych_1

 

   

Partnerzy  

brazowa tarcza

Brązowa szkoła


logo small


 

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


 

logoSpellMaster


Zlote Szkoly Logo 1080x1080


PODATEKmicek

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 DP


 

ujd small

 


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


Logo konkursMickiewicz


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie