Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility


ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

w roku szkolnym 2024/2025


Nabór elektroniczny 

Zasady rekrutacji w roku 2024/2025

https://slaskie.edu.com.pl/

 

 

WZÓR TECZKI SKŁADANEJ DO SZKOŁY 

 

 

Wniosek 2021

 

Zasady rekrutacji do V LO im. A. Mickiewicza w Częstochowie na rok szkolny 2024/2025 dla absolwentów szkół podstawowych.

 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431).

 

W roku szkolnym 2024/2025 planuje się utworzenie klas z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

 • KLASA I A - (profil filmowy): język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, nauczane języki obce: j. angielski, j. hiszpański oraz przedmiot uzupełniający: filmoznawstwo
 • KLASA I B - (profil psychologiczny): język polski, język angielski, biologia, nauczane języki obce: j. angielski, j. francuski oraz przedmiot uzupełniający: psychologiczne podstawy biologii
 • KLASA I C

gr 1 – 13 osób - (profil medyczny): biologia, chemia, język angielski, nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki, przedmiot uzupełniający: matematyka dla chemika

gr 2 – 13 osób - (profil politechniczny): język angielski, informatyka, geografia, nauczane języki obce: j. angielski, j. niemiecki, przedmiot uzupełniający: programowanie m-Bot

W każdej klasie obowiązuje limit 26 miejsc.

 

Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

 

Klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji

 • KLASA I A - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
 • język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie
 • KLASA I B – język polski, język angielski, biologia
 • język polski, matematyka, język angielski, biologia
 • KLASA I C
 • gr 1 - 13 osób - biologia, chemia, język angielski

  gr 2 - 13 osób - język angielski, informatyka, geografia

 

 • język polski, matematyka, biologia, chemia – gr 1
 • język polski, matematyka, informatyka, geografia – gr 2

Punktacja za poszczególne oceny:
celujący  – 18 pkt
bardzo dobry – 17 pkt
dobry  – 14 pkt
dostateczny  – 8 pkt
dopuszczający – 2 pkt

Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 72 pkt.

Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty wynosi 100 pkt.
Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,35 punktu, maksymalnie 35 punktów za każdy z dwóch egzaminów z:
-    języka polskiego,
-    matematyki,
Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,30 punktu, maksymalnie 30 punktów za egzamin z:
-    języka obcego nowożytnego.

Świadectwo z wyróżnieniem pozwala uzyskać 7 punktów.

Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych otrzymać można maksymalnie 18 punktów.

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu pozwalają uzyskać 3 pkt.

Wszystkie osiągnięcia oraz wolontariat powinny być wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Inne dokumenty potwierdzające nie będą honorowane.

Do klas pierwszych V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza przyjmowani będą absolwenci szkół podstawowych, legitymujący się największą ilością punktów wśród kandydatów do danego oddziału wg limitu miejsc.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025

 

1. Termin wprowadzania wniosków przez Internet oraz składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych: 13 maja – 17 czerwca 2024 r. do godz. 15:00

2. Termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty: 21 czerwca – 5 lipca 2024 r. do godz. 15:00

3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 12 lipca 2024 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do liceum poprzez dostarczenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej: 12 – 18 lipca 2024 r. do godz. 15:00

5. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych: 19 lipca 2024 r. do godz. 14:00

6. W przypadku wolnych miejsc kandydaci mogą składać wnioski w postępowaniu uzupełniającym w terminie: 22 - 25 lipca 2024 r. do godz. 15:00

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu rekrutacji uzupełniającej znajdują się w decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty:https://kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rekrutacja/szkoly-ponadpodstawowe-komunikaty/

Do szkoły obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Kandydat może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół. Kandydat zostaje przyjęty do pierwszego oddziału z samodzielnie utworzonej listy preferencji, do którego umożliwia mu to punktacja obliczona w procesie rekrutacji. Przydziału do poszczególnych klas lub grup (w przypadku podziału klasy na grupy) dokonuje system, kandydat przyjmuje jego rozstrzygnięcie jako ostateczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Partnerzy  

brazowa tarcza

Brązowa szkoła


logo small


 

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


 

logoSpellMaster


Zlote Szkoly Logo 1080x1080


PODATEKmicek

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 DP


 

ujd small

 


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


Logo konkursMickiewicz


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie