Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

logo_jarek.png

Zachęcamy wszystkich uczniów naszego liceum do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Multimedialnym i Plastycznym „Śladami Mickiewicza”. Celem konkursu jest popularyzacja życia i twórczości patrona naszej szkoły.

Zobacz regulamin i plakat!!!

Zadaniem uczestników jest stworzenie konta na Instagramie popularyzującego życie i twórczość Adama Mickiewicza – konto może zawierać materiały edukacyjne, ciekawostki, grafiki, materiały filmowe, które przybliżą odbiorcom postać autora „Dziadów”, ale także w atrakcyjny sposób przedstawią życie i twórczość naszego wieszcza. W ocenie nie jest brana pod uwagę ilość obserwujących, polubień itp., ale wartość merytoryczna, kreatywność i oryginalność konta.

Wszelkie informacje można znaleźć w regulaminie na stronie szkoły, a także u koordynatora konkursu polonisty dra Jarosława Cieślaka.

Gorąco zachęcamy do udziału!

Dr Jarosław Cieślak

 

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Multimedialnego i Plastycznego „Śladami Mickiewicza”

1) Organizatorzy:

Organizatorem konkursu jest:

V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Współorganizatorami konkursu są:

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie,
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, oddział w Częstochowie,
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V LO im. A. Mickiewicza w Częstochowie,
Robert Jasiak – twórca kanału społecznościowego „Wspieraj kulturę”.

Honorowy patronat nad konkursem objęli:

Prezydent Miasta Częstochowa Krzysztof Matyjaszczyk,
Rektor Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie prof. Anna Wypych-Gawrońska,
Prezes Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza prof. Grażyna Borkowska,
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

 

Koordynator konkursu: dr Jarosław Cieślak –  tel. 739903701

2) Uczestnicy:

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (I i II kategoria) i ponadpodstawowych (II kategoria).

3) Cele konkursu:

- propagowanie oraz pogłębianie wiedzy na temat życia i twórczości Adama Mickiewicza,
- rozwijanie kreatywności uczniów,
- pobudzanie aktywności twórczej uczniów,
- rozwijanie zdolności plastycznych,
- rozwijanie umiejętności tworzenia treści związanych z nowymi mediami,
- wspieranie działań twórczych i prezentowanie talentu młodzieży,

4) Jury:

Przewodnicząca: mgr Małgorzata Witek - Dyrektor V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Członkowie:
- dr Jarosław Cieślak – nauczyciel języka polskiego w V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie,
- mgr Margarita Janik – nauczycielka języka polskiego w V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie,
- mgr Artur Matuszewski – nauczyciel geografii w V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie,
- prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska – literaturoznawczyni, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Ostrawski,
- dr Krzysztof Czajkowski – literaturoznawca, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie,
- dr Elżbieta Wróbel – przewodnicząca Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie,
- mgr Radosław Budzynowski, prezes Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół V LO im. A. Mickiewicza w Częstochowie,
- Robert Jasiak – twórca cyfrowy, twórca kanału w mediach społecznościowych „Wspieraj kulturę”, Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy,
- mgr Katarzyna Jakimiak – kustosz Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

5) Zasady konkursu:

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem.

Zgłoszenia do Konkursu jedna osoba może dokonać nie więcej niż jeden raz.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach Konkursu.

Prace nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, przekazów reklamowych, naruszać praw osób trzecich jak również nie mogą przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Eseje i formularze zgłoszeniowe, które nie spełniają powyższych warunków, nie będą brane pod uwagę przez jury podczas wyłaniania finalistów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia takich prac i formularzy zgłoszeniowych.

Uczestnik konkursu powinien wykonać pracę dostosowaną do wymogów niżej wymienionych kategorii:

 

KATEGORIE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – KLASY VII I VIII

1) Kategoria plastyczna

„Przyroda ożywiona i nieożywiona w twórczości i życiu Adama Mickiewicza” - należy wykonać pracę plastyczną, która nawiązywać będzie do w/w tematu. Największy format 100 × 70 cm, najmniejszy 30 × 21 cm.

Pracę można wykonać wykorzystując techniki tradycyjne: rysunek, malarstwo, grafika warsztatowa, kolaż lub techniki cyfrowe: grafika komputerowa, fotografia, fotomontaż. Techniki można mieszać i łączyć ze sobą. Pracę wykonaną w technice cyfrowej należy wydrukować w skali 1:1 na papierze z uwzględnieniem w/w maksymalnych i minimalnych formatów.

Na odwrocie pracy powinny znajdować się informacje:

- Imię i nazwisko autora/autorki
- Imię i nazwisko nauczyciela
- Tytuł pracy
- Wiek ucznia
- Klasa
- Dane szkoły
- Krótki opis pracy.

Prace, które nie spełnią wymogów zostaną odrzucone.

2) Kategoria multimedialna

Wirtualna "Podróż z Mickiewiczem"

Weź udział w wirtualnej podróży przez miejsca, które były ważne dla Adama Mickiewicza. Przedstaw swoją podróż za pomocą różnych mediów (tekst, zdjęcia, filmy itp.) i udokumentuj swoje doświadczenia. Pracę należy wykonać w formie cyfrowej (np. prezentacja multimedialna, film, blog, vlog itp.).

1. Wybierz kilka miejsc związanych z życiem i twórczością Adama Mickiewicza, takich jak Wilno czy Paryż. Mogą to być miejsca, w których Mickiewicz mieszkał, tworzył lub miały wpływ na jego twórczość.

2. Przedstaw swoją wirtualną podróż przez te miejsca. Możesz to zrobić w formie prezentacji, bloga, vloga, albumu zdjęć, podcastu lub innego medium, które pozwoli Ci opowiedzieć historię i podzielić się swoimi doświadczeniami.

3. Opisz swoje wrażenia związane z odwiedzanymi miejscami, podziel się ciekawostkami historycznymi, opowiedz o związku tych miejsc z twórczością Mickiewicza.

4. Wykaż się kreatywnością i oryginalnością: stwórz fikcyjne rozmowy z Mickiewiczem, kompozycje muzyczne inspirowane jego twórczością, własne wiersze czy ilustracje, które oddają atmosferę podróży.

3) Kategoria multimedialna dla szkół ponadpodstawowych

Zadaniem uczestników jest założenie i prowadzenie konta na Instagramie mającego na celu popularyzację osoby i twórczości Adama Mickiewicza.
Konto powinno zawierać unikalne treści, które wprowadzą odbiorców w świat Mickiewicza. Może to obejmować cytaty, analizy i interpretacje wierszy, twórcze projekty związane z utworami Mickiewicza, informacje o życiu poety i historii jego czasów, a także inne ciekawostki. Konto może zawierać grafiki edukacyjne, filmy w postaci rolek i relacji, quizy, powtórki itp.

Konto może być publiczne lub prywatne. Jeśli konto ma ustawiony status prywatny konieczne jest zaobserwowanie i wyrażenie zgody na obserwowanie przez konto instagramowe konkursu (@sladamimickiewiczakonkurs). Oceniane będą wszelkie formy aktywności (posty, relacje, rolki). Udostępniane relacje powinny znaleźć się w „wyróżnionych relacjach”. W ocenie konta nie będą brane pod uwagę zasięgi ani ilość obserwujących.

Zgłoszenia dokonuje szkoła, do której uczęszcza uczestnik konkursu. Pracę oraz prawidłowo wypełnioną kartę uczestnika i podpisane zgody należy przesłać na adres V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, ul. Krakowska 29, 42-202 Częstochowa (dotyczy kategorii plastycznej) z dopiskiem ŚLADAMI MICKIEWICZA.

W wypadku kategorii multimedialnych należy przesłać link do prezentacji (szkoła podstawowa) lub konta na Instagramie (szkoła średnia) wraz z prawidłowo wypełnioną kartą uczestnika i podpisanymi zgodami (zeskanowanymi lub sfotografowanymi) na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W tytule wiadomości należy napisać: ŚLADAMI MICKIEWICZA.

Kryteria oceny:

1) Kategoria plastyczna:
- oryginalność ujęcia tematu,
- walory artystyczne i estetyczne dzieła,
- zgodność z tematem.

2) Kategoria multimedialna:
- oryginalność w ujęciu tematu,
- warstwa merytoryczna,
- różnorodność form wyrazu,
- zgodność z tematem.

Zdobywcy I, II i III miejsca w każdej kategorii zostają laureatami konkursu. Jury może przyznać miejsca ex aequo. Przewidziane są również wyróżnienia.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie przyznania któregoś z miejsc w zależności od jakości nadesłanych prac.
Organizatorzy nie odpowiadają za brak możliwości odczytu danych z przesłanych plików.

6) Terminy dostarczenia prac:

Konkurs realizowany jest od 20 listopada 2023 roku.
Termin nadsyłania prac mija 29.02.2024.
Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.03.2024.
Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora: www.vmickiewicz.pl
Zwycięzcy Konkursu oraz osoby, których prace zostaną wyróżnione będą powiadomieni mailowo. Pozostali uczestnicy nie będą powiadamiani.

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi podczas Uroczystej Gali Wręczenia Nagród w marcu lub kwietniu 2024 roku (o dokładnej dacie i miejscu laureaci zostaną poinformowani drogą mailową).

7) Nagrody:

Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez organizatorów i patronów wydarzenia.
Odbiór nagród możliwy jest podczas Uroczystej Gali Wręczenia Nagród. W razie nieobecności laureata na wręczeniu nagród, nagrody zostaną przesłane pocztą na adres szkoły uczestnika.

8) Uwagi końcowe:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie przez uczestnika KARTY ZGŁOSZENIOWEJ UCZESTNIKA oraz podpisanie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (w przypadku uczestnika pełnoletniego) lub podpisanie zgody rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych dziecka (w przypadku uczestnika niepełnoletniego) oraz w przypadku opieki merytorycznej również zgody na przetwarzanie danych osobowych opiekuna konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w treści regulaminu.

Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na prezentację nagrodzonych i wyróżnionych prac.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu podsumowania konkursu w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o nowym terminie podsumowania konkursu.

W sprawach nieujętych regulaminem decyduje organizator.

 

Załączniki do Konkursu:

/pieczątka szkoły/

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
Ogólnopolski Konkurs multimedialny i plastyczny „Śladami Mickiewicza”

Imię i nazwisko ………………..………………………………………………………………
Nazwa szkoły …………………………………………………………………………………
Wiek/klasa uczestnika..………………………..……………………………………………..
Kategoria ……………………………………………………………………..
Wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w w/w konkursie
…………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna

Imię i nazwisko opiekuna merytorycznego Uczestnika konkursu (Nauczyciela)…………..
Telefon szkoły……………………………………
Adres mailowy szkoły…………………………………………….

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu „Śladami Mickiewicza”, zgadzam się z jego treścią i akceptuję zawarte w nim postanowienia bez zastrzeżeń. i jestem autorem nadesłanej pracy na Konkurs i posiadam do niej pełnię praw autorskich.
…………………………………….
Podpis uczestnika

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………….........… (imię i nazwisko uczestnika) * w celu udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Śladami Mickiewicza” organizowanym przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.
………....... ………………………..………………………………..............................
(Data) (Czytelny podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego)

*Niewłaściwe skreślić

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela - opiekuna merytorycznego

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: ………………………………………………………………………………………….…
(imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna) oraz wizerunku przez Organizatorów Międzynarodowego Konkursu „Śladami Mickiewicza”” w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz publikowania informacji w serwisach internetowych prowadzonych przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie i w przestrzeni publicznej.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej poniżej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania.
………………. ……………………… ………………………………………………
(Miejscowość) (Data) (Czytelny podpis nauczyciela/opiekuna)

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „ŚLADAMI MICKIEWICZA”

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” informujemy, że:
1.1. Administratorem danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
Z administratorem danych można skontaktować się:
a. listownie na adres: ul. Krakowska 29, 42-200 Częstochowa
b. telefonicznie: 34-324-23-14,
c. poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
1.2. Będziemy przetwarzać dane osobowe uczestników konkursu w celu realizacji konkursu i ogłoszenia jego wyników. W związku z przyjmowaniem zgłoszeń do Konkursu oraz jego realizacją, będą przetwarzane także dane osobowe, osób reprezentujących Uczestnika Konkursu oraz innych osób biorących udział w Konkursie czy współpracujących z Organizatorem w celu realizacji konkursu.
Jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Administratora w interesie publicznym, które polega na: rozwijaniu wrażliwości na polską literaturę, propagowaniu twórczości Adama Mickiewicza, rozwijaniu talentów i zainteresowań młodych ludzi. Będzie się to odbywało na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z Ustawą z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz regulaminem konkursu.
Następnie dane będziemy przechowywać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
W związku z Państwa zgodą będziemy także przetwarzać dane osobowe w tym wizerunek w celu podania do wiadomości na stronie internatowej organizatora informacji o laureatach konkursu oraz w celu promowania i informowania o działalności organizatora konkursu. Będzie się to odbywało na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
1.3. Podanie przez Państwa danych osobowych w ramach konkursu jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwy udział w konkursie.
W zakresie danych osobowych udostępnianych na stornie internetowej i mediach społecznościowych administratora wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe, a odmowa udzielenia zgody jest równoznaczna z niepublikowaniem danych osobowych w przestrzeni publicznej i nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji.
1.4. Dane osobowe uczestników konkursu, mogą być ujawnione podmiotom zapewniającym wsparcie informatyczne tj. firmie zapewniającej hosting strony internetowej oraz poczty elektronicznej.
Dane osobowe zostaną udostępnione innym odbiorcom w związku z publikacją danych w social mediach Administratora takich jak [należy wpisać serwisy społecznościowe, na których publikowany jest wizerunek Facebook, Instagram, YouTube. W powyższym przypadku szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w politykach prywatności tych platform social media.
a. W przypadku platformy Facebook dane są udostępniane Meta Platforms Ireland Limited. W związku z tym dane mogą być udostępniane partnerom Facebooka, w tym transferowane do USA na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych. Informacje o zasadach przetwarzania danych oraz możliwości skorzystania z praw przysługujących na mocy przepisów RODO zostały wskazane w „Zasadach ochrony prywatności”: https://www.facebook.com/privacy/explanation .
b. W przypadku platformy Instagram dane są udostępniane Meta Platforms Ireland Limited. Informacje o zasadach przetwarzania danych oraz możliwości skorzystania z praw przysługujących na mocy przepisów RODO zostały wskazane w „Zasadach ochrony prywatności”: https://privacycenter.instagram.com/policy/
1.5. Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane oraz w celach archiwalnych, których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z obowiązującym w V LO Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt przez okres 5 lat.
1.6. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Panu/Pani, także prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne podstawy prawne przetwarzania.
1.7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawi zgody przed jej cofnięciem.
1.8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na przetwarzanie swoich danych przez Administratora do Prezesa UODO na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
1.9. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych:
a. Za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b. telefonicznie pod numerem 34 370 63 14

 

WERSJA DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOLOETNICH

 

ZAŁĄCZNIK NR […] DO REGUALMINU KONKURSU

Częstochowa, dnia ………………..r.
…………………………………………
imię i nazwisko uczestnika konkursu

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację danych osobowych uczestnika konkursu

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zezwalam / nie zezwalam1) na:
a) publikację danych osobowych mojego dziecka w zakresie: imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły, do której uczęszcza, jak również o wynikach Konkursu w odniesieniu do pracy konkursowej w celu informowania o jego udziale w Konkursie „Śladami Mickiewicza” (dalej: konkurs) organizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz w celu promowania i informowania o działalności organizatora konkursu;
b) nieodpłatne, wielokrotne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka dowolną techniką i w dowolnej formie w postaci fotografii oraz filmów utrwalonych podczas konkursu w celu promowania i informowania o działalności organizatora konkursu
przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
Powyższe dane osobowe przetwarzane będą za pośrednictwem:
- strony internetowej: https://www.vmickiewicz.pl/
- serwisów społecznościowych:
Facebook :
https://www.facebook.com/people/V-LO-im-Adama-Mickiewicza-w-Cz%C4%99stochowie/100048820886041/,
Instagram: https://www.instagram.com/vlo_mickiewicz/?hl=pl;

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, że mam prawo nie wyrazić zgody i mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

………………………………………………………….
podpis rodzica uczestnika konkursu
1) niepotrzebne skreślić

 

WERSJA DLA UCZNIÓW PEŁNOLOETNICH

 

ZAŁĄCZNIK NR […] DO REGUALMINU KONKURSU

Częstochowa, dnia ………………..r.
…………………………………………
imię i nazwisko uczestnika konkursu

Oświadczenie o wyrażeniu zgody uczestnika konkursu na publikację jego danych osobowych

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zezwalam / nie zezwalam1) na:
a) publikację moich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły, do której uczęszczam, jak również o wynikach Konkursu w odniesieniu do mojej pracy konkursowej w celu informowania o moim udziale w Konkursie „Śladami Mickiewicza” (dalej: konkurs) organizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz w celu promowania i informowania o działalności organizatora konkursu;
b) nieodpłatne, wielokrotne utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, dowolną techniką i w dowolnej formie w postaci fotografii oraz filmów utrwalonych podczas konkursu w celu promowania i informowania o działalności organizatora konkursu
przez V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
Powyższe dane osobowe przetwarzane będą za pośrednictwem:
- strony internetowej: https://www.vmickiewicz.pl/
- serwisów społecznościowych:
Facebook: https://www.facebook.com/people/V-LO-im-Adama-Mickiewicza-w-Cz%C4%99stochowie/100048820886041/,
Instagram: https://www.instagram.com/vlo_mickiewicz/?hl=pl;

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, że mam prawo nie wyrazić zgody i mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

………………………………………………………….
podpis uczestnika konkursu
1) niepotrzebne skreślić

 

`

   

Partnerzy  

brazowa tarcza

Brązowa szkoła


logo small


 

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


 

logoSpellMaster


Zlote Szkoly Logo 1080x1080


PODATEKmicek

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 DP


 

ujd small

 


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


Logo konkursMickiewicz


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie