Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility


                  Świat → Europa → Polska → Częstochowa → V LO
A może by tak zmienić kierunek?
V LO → Częstochowa → Polska → Europa → Świat

No właśnie, dlaczego mamy się ograniczać?

Przecież w naszej szkole kształcimy młodych ludzi, którzy z otwartymi głowami wyruszają podbijać świat. To tu dajemy im „narzędzia” (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański), które pomogą im w życiu i w pracy w Europie i na świecie. To tu rozwijamy językowe talenty, które dadzą szansę zaistnienia w międzynarodowych firmach, ale również ułatwią prywatne podróże i zwiedzanie globu.
A zatem…
Uwaga świecie – nadchodzimy…

           The world → Europe → Poland → Częstochowa → V Mickiewicz Secondary school
or maybe
V Mickiewicz Secondary school→ Częstochowa → Poland → Europe → The world

In Mickiewicz we educate open-minded young people who graduate from our school to conquer the world. This is where we give them "tools" (English, German, French, Spanish) to help them to live and work in Europe and the world. It is here that we develop linguistic talents that will give them a chance to be parts of international companies but also make their private travels and sightseeing around the world easier for them.
So...
The world! - we are coming…

Tłumaczenie: mgr Krzysztof Majak

               Die Welt → Europa → Polen → Częstochowa → V LO
Was wäre, wenn wir die Reihenfolge verändern?
V LO → Częstochowa → Polen → Europa → die Welt.

Nun, warum sollten wir uns eigentlich einschränken?

Schließlich bilden wir in unserer Schule junge Menschen aus, die mit offenen Köpfen die Welt erobern können. Hier geben wir ihnen "Werkzeuge" dazu (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch), die ihnen helfen, in Europa und in der Welt zu leben und zu arbeiten. Hier entwickeln wir sprachliche Talente, die sowohl eine Möglichkeit haben, einen Teil von internationalen Unternehmen zu werden, als auch private Reisen um die Welt herum zu erleichtern.
Also...
Achtung, Welt! - wir kommen an …

Tłumaczenie: mgr Małgorzata Czech


           Le monde → L`Europe → La Pologne → Częstochowa → V ème Lycée Mickiewicz

V ème Lycée Mickiewicz Częstochowa → La Pologne → L`Europe → Le monde

Justement, pourquoi nous limiter?

Après tout, dans notre établissement, nous enseignons les jeunes qui partent à la conquête du monde, grâce à l`ouverture de leurs esprits. C'est là que nous leur donnons des «outils adéquats: anglais, allemand, français, espagnol» pour les aider dans la vie quotidienne et dans la vie professionnelle, à travers l`Europe et le monde. C'est ici que nous mettons en lumière leurs talents linguistiques afin de pouvoir intégrer les entreprises à l`international et faciliter les déplacements touristiques et culturels dans le monde.
Alors...
Attention ! On se lance à la conquête du monde.

Tłumaczenie: mgr Merieme Ouali-Suchecka


                  Mundo → Europa → Polonia → Częstochowa → V LO
¿ Por qué no cambiar de dirección?
V LO → Częstochowa Polonia → Europa → Mundo
Bueno, ¿por qué deberíamos limitarnos?


Después de todo, en nuestra escuela educamos a los jóvenes que salen a conquistar el mundo con la cabeza abierta. Aquí es donde les damos "herramientas" (inglés, alemán, francés, español) para ayudarles a vivir y trabajar en Europa y en el mundo. Es aquí donde desarrollamos talentos lingüísticos que les darán la oportunidad de formar parte de empresas internacionales, pero también les facilitarán sus viajes privados y sus visitas turísticas por todo el mundo.
Así que...
Atención mundo - estamos llegando…

Tłumaczenie: mgr Marzena Duchnik


Więcej w zakładkach:

➔ POWER
➔ E-Twinning
➔ Współpraca pol-niem
➔ Współpraca pol-fran
➔ Klub Francophonie
➔ Klub Cervantesa
➔ Konkursy językowe

Look up!

1. Projekt "Multilingual dictionary - Hiver, Invierno, Winter"

https://www.vmickiewicz.pl/2753-projekt-multilingual-dictionary-hiver-invierno-winter

2. Golden Rose - (autor A. Szmigielska)

https://www.vmickiewicz.pl/2746-golden-rose-autor-a-szmigielska

3. Cats and kittens - (autor A. Szmigielska)

https://www.vmickiewicz.pl/2728-cats-and-kittens

mgr Krzysztof Majak

   

Partnerzy  

brazowa tarcza

Brązowa szkoła


logo small


 

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


 

logoSpellMaster


Zlote Szkoly Logo 1080x1080


PODATEKmicek

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


POLITYKA

PRYWATNOŚCI


 DP


 

ujd small

 


 MIĘDZYWOJEWÓDZKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikSP

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

„MŁODY CHEMIK”

 


 ico covid19


OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ CHEMICZNY

logo MłodyChemikPonad

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

PONADPODSTAWOWYCH


vulcan 1


Logo konkursMickiewicz


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie