Drukuj
Odsłony: 646


Ceremoniał z udziałem pocztu sztandarowego jest bardzo ważnym elementem w środowisku uczniowskim, który kształtuje postawy patriotyczne oraz uczy szacunku do tradycji narodu polskiego i symboli narodowych. Pielęgnowanie tradycji w duchu wychowania patriotycznego jest jednym z celów wychowawczych szkoły, wpływa także na utrwalanie u młodych ludzi pozytywnych postaw moralnych i uczy szacunku do drugiego człowieka.

Uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie reprezentują szkołę w poczcie sztandarowym, biorąc udział regularnie w uroczystościach rocznicowych o charakterze patriotycznym, a także w uroczystościach szkolnych.

Corocznie reprezentanci V LO uczestniczą w następujących uroczystościach:

• rocznica wybuchu II wojny światowej
• rocznica napaści sowieckiej na Polskę
• obchody Dnia Polskiego Państwa Podziemnego oraz powstania Szarych Szeregów
• Narodowe Święto Niepodległości w Częstochowie
• rocznica zwycięskiej obrony Lwowa
• rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego
• rocznica utworzenia Armii Krajowej
• obchody imienin marszałka Józefa Piłsudskiego
• rocznica pierwszej zsyłki na Sybir.
• rocznica zbrodni katyńskiej
• rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego
• rocznica zakończenia II wojny światowej
• rocznica powrotu rodzin polskich ze zsyłki na Sybir

W roku szkolnym 2019/20 poczet sztandarowy reprezentują uczniowie: Arkadiusz Tracz (IC), Karolina Sierpińska (Ii), Marta Biskupska, Maria Klekowska, Kinga Ciekot (IF) oraz obecnie już absolwenci: Weronika Goliniewska, Weronika Konarska (IIIA), Paulina Kołodziejczyk, Igor Morawiec (IIIB).

Opiekun pocztu sztandarowego szkoły: mgr Krzysztof Zając

Zobacz zdjęcia!!!

 

Linki do artykułów, związanych z działalnością pocztu sztandarowego szkoły (2018-2020):

https://www.vmickiewicz.pl/2730-uroczystosc-z-okazji-101-rocznicy-zwycieskiej-obrony-lwowa

https://www.vmickiewicz.pl/2719-obchody-narodowego-swieta-niepodleglosci-w-czestochowie-3

https://www.vmickiewicz.pl/2686-dzien-sybiraka-2

https://www.vmickiewicz.pl/2662-msza-w-intencji-ofiar-rzezi-wolynskiej-i-odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-orleta-lwowskie

https://www.vmickiewicz.pl/2620-imieniny-marszalka-jozefa-pilsudskiego

https://www.vmickiewicz.pl/2607-77-rocznica-utworzenia-armii-krajowej

https://www.vmickiewicz.pl/2575-151-rocznica-urodzin-marszalka

https://www.vmickiewicz.pl/2560-obchody-100-rocznicy-odzyskania-niepodleglosci-polski-uroczystosci-w-czestochowie

https://www.vmickiewicz.pl/2525-79-rocznica-utworzenia-szarych-szeregow-oraz-polskiego-panstwa-podziemnego

https://www.vmickiewicz.pl/2524-dzien-sybiraka

https://www.vmickiewicz.pl/2508-79-rocznica-agresji-sowieckiej-na-polske

https://www.vmickiewicz.pl/2385-150-rocznica-urodzin-marszalka-jozefa-pilsudskiego