Drukuj
Kategoria: Pracownicy
Odsłony: 3402

Funkcję Rzecznika Praw Ucznia pełni w roku szkolnym 2016/2017 mgr Krzysztof Łudzik.

Rzecznik Praw Ucznia

1) Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

a) przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole;
b) zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli;
c) w dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego.

2) Działalność Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia obejmuje:

a) załatwianie indywidualnych skarg;
b) sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole;
c) udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom);
d) współpraca z fachowcami (np. psychologiem, pedagogiem, prawnikiem);
e) współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym;
f) Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców;
g) Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów;
h) Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania;
i) Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

3) Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:

a) znajomość Statutu Szkoły, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach Dziecka;
b) współpraca z samorządem uczniowskim, dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców;
c) obrona praw uczniowskich;
d) rozwiązywanie konfliktów na drodze partnerskich negocjacji;
e) dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców, rada samorządu uczniowskiego zapewniają rzecznikowi niezbędną pomoc w jego działalności.