Drukuj
Odsłony: 596

wspolnota slogo

Nasza szkoła jest placówką, której strona internetowa jest zgodna z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 848).


W 2019 roku V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, które jest organizacją pozarządową powołaną w lutym 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego. „Wspólnota Polska” podejmuje wiele działań służących umacnianiu więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą z Ojczyzną. Ważnym zadaniem Stowarzyszenia jest pomoc szkołom polonijnym, organizowanie różnorodnych projektów edukacyjnych dla młodzieży i wymianę w ramach programu "Szkół Patronackich" oraz warsztatów metodycznych dla nauczycieli. W grudniu 2019 r. przystąpiliśmy do projekt „Szkoła 6.0”, który organizowany jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” we współpracy z Senatem RP. „Szkoła 6.0” jest to projekt kierowany do szkół polskich i polonijnych.

Zobacz zdjęcia!!!


Partnerskie szkoły nawiązują współpracę, w ramach której podejmują wspólne działania mające na celu wzajemny rozwój i podnoszenia jakości nauczania. Przystępując do tego projektu nasza szkoła nawiązała współpracę z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Na początku naszej współpracy opracowaliśmy harmonogram wspólnych działań, które będziemy podejmować w ramach projektu. Wśród najważniejszych zaplanowanych przedsięwzięć mamy: konkursy, wizyty studyjne, tworzenie filmów prezentujących wydarzenia z życia szkół, które zamieszczane są na platformie utworzonej do celów projektu.

Pozdrawiamy partnerską szkołę z Wilna!

 

Zobacz filmy, które poniżej!

https://youtu.be/reUqn830LiI


https://youtu.be/TdUPK8eCNRo

 

Zrealizowane zadania projektu:
1. Powitanie szkoły partnerskiej - filmik.
2. Prezentacja szkoły – V liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie - filmik.
3. Konkurs fotograficzny z okazji Dnia Liczby Pi.

Od kilkunastu lat organizowany jest w szkole konkurs fotograficzny, w którym uczestnicy przesyłają autorskie fotografie przedstawiające dowolne zagadnienie matematyczne. Zdjęcie może przedstawiać obiekt z naszego otoczenia lub przedmiot codziennego użytku, który kojarzy się uczestnikowi z matematyką. Temat konkursu może być potraktowany bardzo dosłownie (np. ciekawe ujęcie budynków – bryły, okna w budynkach – figury geometryczne) lub na wesoło (np. zdjęcie przedziału w pociągu z otwartymi drzwiami - przedział otwarty, figura gimnastyczna szpagat – kąt półpełny). W tym roku do konkursu przystąpili uczniowie z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Czterem uczennicom komisja przyznała nagrody. Są to: Emilia Pozniakowa, Aurelia Korenikowa, Emilia Łatkowska i Marta Bogdziewicz. Gratulujemy.

Zadania w toku realizacji:

1. Konkurs fotograficzny „Śladami znanych osób po Wilnie i Częstochowie: A. Mickiewicz, J. Piłsudski, św. Jan Paweł II”

Koordynatorzy naszej współpracy ze szkoły partnerskiej w Wilnie zaproponowali naszym uczniom przystąpienie do konkursu fotograficznego, którego przedmiotem jest wykonanie autorskiej fotografii, przedstawiającej miejsca związane z postaciami A. Mickiewicza, J. Piłsudskiego (uczniowie z Wilna) oraz św. Jana Pawła II (uczniowie z Częstochowy). Mogą to być poszczególne budynki, place, ulice. Fotografie nadesłane na konkurs powinny być pracami autorskimi uczestnika. Mogą zawierać wizerunek osób, uczestniczących w projekcie.

Technika wykonania fotografii - dowolna. Prace zgłoszone na konkurs podlegać będą ocenie trzyosobowego jury konkursowego (osobno w każdej szkole). Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę oryginalność, estetykę, nawiązanie do tematu. Wyłonione zostaną 3 najlepsze fotografie. Autorzy najlepszych fotografii zostaną nagrodzeni symbolicznymi prezentami. W szkołach partnerskich będzie wyeksponowana wystawa fotograficzna „Śladami znanych osób po Wilnie i Częstochowie: A. Mickiewicz, J. Piłsudski, św. Jan Paweł II”.

Rozstrzygnięcie konkursu miało odbyć się w końcu kwietnia 2020 roku. Ze względu na zawieszenie zajęć w szkołach i ograniczone wyjścia z domów konkurs został przesunięty. Organizatorzy powiadomią nas o nowym terminie nadsyłania prac.

Kolejność zdjęć: Marta Lizurej, Kinga Krzyczmonik, Adrianna Gaudy, Aurelia Korenikowa, Emilia Łatkowska, Łukasz Brzózka, Emilia Pozniakowa, Marta Bogdziewicz.

Koordynatorami projektu: "Wspólnota Polska" są: mgr Małgorzata Witek, mgr Dorota Magacz, mgr Iwona Karlak i mgr Beata Wołowiec.

mgr Dorota Magacz