Drukuj
Odsłony: 264

Nasza szkoła jest placówką, której strona internetowa jest zgodna z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 848).

"STAWIAMY NA ROZWÓJ" - to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Formą wsparcia przewidzianą dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza były: Zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych – matematyka.

Udział w projekcie był bezpłatny. Chętni uczniowie klas II i III uczestniczyli w zajęciach w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 na terenie naszego liceum. Projekt zakładał utworzenie 11 grup po 8 osób. Koordynatorami projektu były panie uczące matematyki: mgr Ewelina Aleksandrowicz i mgr Barbara Halbiniak. Zajęcia odbywały się cyklicznie, raz w tygodniu.

Zobacz zdjęcia!!!

Głównym celem projektu było:
• podniesienie jakości kształcenia,
• poszerzenie i dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb uczniów,
• wyrównywanie i rozwijanie kompetencji kluczowych z matematyki,
• poszerzenie bazy dydaktycznej, poprzez doposażenie w sprzęt i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć.

Dzięki projektowi „Stawiamy na rozwój” sale matematyczne numer 18 i 23 zostały doposażone w pomoce dydaktyczne:
• Tablice magnetyczne z układem współrzędnych,
• Urządzenia do demonstracji brył obrotowych,
• Zestawy modeli brył,
• Zestawy kości,
• Sudoku,
• Klocki GEO,
• Pentagramy,
• Układanki logiczne.

Uczniowie o udziale w projekcie:

O: Lubię przychodzić na zajęcia, bo jest nas mało w grupie i mogę o wszystko zapytać.
G: Świadomość, że na tych zajęciach nie ma ocen, mobilizuje mnie do większej pracy i samodyscypliny.
I: Cieszę się, że na zajęciach są koledzy i koleżanki na podobnym poziomie matematycznym do mojego. Mamy porównywalne tempo pracy i wspólnie bawimy się matematyką.
P: Na tych zajęciach rozwiązaliśmy bardzo dużo różnych zadań. Mam nadzieję, że będę się mniej stresować na maturze.
K: Cotygodniowe zajęcia zmobilizowały mnie do systematycznej pracy. Polecam wszystkim!

Uważamy, że projekt przyniósł wiele korzyści dla uczniów i szkoły. Pozwolił młodym ludziom przekonać się, że matematyka może być ciekawa i wciągająca. A uzupełnienie zaległości i systematyczna praca prowadzi do sukcesu i daje wiele satysfakcji.

Koordynatorki projektu: mgr Ewelina Aleksandrowicz, mgr Barbara Halbiniak

Ogłoszenie o naborze uczniów do projektu:

https://www.vmickiewicz.pl/2545-ogloszenie-o-naborze-do-projektu-stawiamy-na-rozwoj