Drukuj
Odsłony: 1790

W dniu 23 października (środa) o godz. 18.00 w sali nr 1 odbędzie się zebranie Komitetu Studniówkowego,

na które zapraszamy członków i wszystkich chętnych rodziców uczniów klas III.

 

 

Studniówka 2020

Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek bankowy

Odbiorca: Rada Rodziców V LO im. Adama Mickiewicza

Santander nr.: 60 1090 2590 0000 0001 4345 3769

Tytuł wpłaty:

Studniówka 2020

Nazwisko i imię ucznia.............Klasa.........

Z chwilą dokonania wpłaty akceptuję w całości warunki REGULAMINU STUDNIÓWKI 2020 i przyjmuję do wiadomości że kwota ta nie podlega zwrotowi. Pozostałe środki pieniężne przeznaczone zostaną na obsługę MATURY 2020. W przypadku braku w/w. wpłat uczeń/uczennica zostanie wykluczony/a z grona uczestników imprezy. Każdy z Rodziców/Opiekunów uczniów/uczennic ma prawo wglądu do rachunków wynikających z obciążenia w/w. konta po wcześniejszym ustaleniu daty z Prezydium Komitetu Organizacyjnego. Całkowite rozliczenie poniesionych wydatków nastąpi w miesiącach maj/czerwiec 2020r. O dokładnym terminie zebrania z rozliczeniem poinformuje Komitet Organizacyjny.

Z poważaniem

Komitet Organizacyjny Balu Studniówkowego 2020

V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

W skład ceny wchodzi:

 1. Posiłek w dniu studniówki (obiad + 3 dania gorące, zimna płyta, napoje)
 2. Fotograf i kamerzysta

(zdjęcia grupowe 2 szt., film studniówkowy, kącik fotograficzny, zdjęcia i filmy dla wychowawców, zdjęcia reportażowe na płycie, zdjęcia do dokumentów 9szt, fotobudka)

 1. Posiłek dla Grona Pedagogicznego na balu
 2. Posiłek na maturze (kanapki, woda, soki,)
 3. Posiłek dla Grona Pedagogicznego na maturze
 4. Kwiaty dla nauczycieli na zakończenie roku
 5. Kwiaty na studniówkę
 6. ZAiKS
 7. Wizytówki, zaproszenia, kotyliony
 8. Zespół muzyczny ''LAVADO"
 9. DJ KRISS