Image Dyrekcja V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie składa serdeczne podziękowania dla nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców za poniesiony trud i wkład pracy w przygotowanie wizyty studyjnej w ramach programu Comenius.

Image

Dnia 21 listopada na 4 godzinie lekcyjnej odby?o si? zebranie przedstawicieli wszystkich klas bior?cych udzia? w programie Comenius - “CULTURE - AN EVERLASTING HERITAGE”.

Na zebraniu zosta? wybrany lider grupy - Ewelina Moskalek z klasy IIC, a sekretarzami grupy zosta?y: Paulina Klabisz i Dorota Borowiecka z klasy IC.

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy!!!

Image
Jak wiemy w naszej szkole organizowany jest program Socrates Comenius. Klasa dziennikarska - IA dzia?aj?ca pr??nie w kole dziennikarskim zabra?a si? do pracy!

Image

W poniedzia?ek (19 listopada) na 3 godzinie lekcyjnej odby?o si? spotkanie z koordynatorami zajmuj?cymi si? partnerskim programem Socrates Comenius.

Image


16 listopada
na 2 godzinie lekcyjnej odby?o si? pierwsze spotkanie organizacyjne nauczycieli i uczniów zainteresowanych wspó?prac? w partnerskim programie Socrates Comenius.

   

Gościmy  

Odwiedza nas 62 gości oraz 0 użytkowników.

   

Szukaj  

   

Partnerzy  

godlo polski


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


reformaedukacji 


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap

 


 

logo cke

Matura


logo comenius


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo

 


 Obrońcy Własności Intelektualnej (OWI)

fundacjafresnela


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni


 Projekt z klasą

projektzklasa

   
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie