• a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

 

germany8 V Liceum Ogólnokształcące współpracuje z Gymnasium Kronwerk w Rendsburgu, Niemcy.

W październiku 2004 roku odwiedził naszą szkołę w celu nawiązania wstępnej współpracy przedstawiciel szkoły niemieckiej – Dr Hans Burkard Krause. Dzięki uprzejmości i darom, które przywiózł od Gymnasium Kronwerk nasza biblioteka zyskała 10 egzemplarzy Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, 25 egz. An International Reader’s Dictionary, 8 książek beletrystycznych  i około 50 książek do zajęć z konwersacji do nauki języka angielskiego. Dostaliśmy zaproszenie do złożenia rewizyty.

W październiku 2004 roku odwiedził naszą szkołę w celu nawiązania wstępnej współpracy przedstawiciel szkoły niemieckiej – Dr Hans Burkard Krause. Dzięki uprzejmości i darom, które przywiózł od Gymnasium Kronwerk nasza biblioteka zyskała 10 egzemplarzy Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, 25 egz. An International Reader’s Dictionary, 8 książek beletrystycznych i około 50 książek do zajęć z konwersacji do nauki języka angielskiego. Dostaliśmy zaproszenie do złożenia rewizyty.

W dniach 2-9.01.2005r. przedstawiciele V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie: dyrektor szkoły mgr Andrzej Rydz , koordynator szkolny ds. współpracy z zagranicą Marzanna Gromotowicz – nauczyciel języka angielskiego, oraz uczeń Piotr Papalski wzięli udział w wizycie w Gymnasium Kronwerk w Rendsburgu. W wyniku podjętych działań i ustaleń została nawiązana współpraca pomiędzy obu szkołami .

Celem współpracy jest doskonalenie indywidualnych kompetencji uczniów, a zwłaszcza doskonalenia kompetencji językowych: język angielski, niemiecki, rosyjski poprzez realizację treści odnoszących się do szeroko rozumianej podróży po tradycjach, zwyczajach i systemach wartości zarówno własnego regionu, kraju oraz tych odnoszących się do naszej szkoły partnerskiej. Chcemy aby nasi uczniowie, którzy dla nas są portem docelowym w dosłownym tego sowa znaczeniu - uczyli się poznawać otaczający świat, cenią wspólne dziedzictwo kulturowe Europy, zdobywać nowe umiejętności językowe i budować motywację do doskonalenia języków obcych, poprzez komunikację bezpośrednią z rówieśnikami będą również pracować nad budowaniem własnej motywacji i odkrywać swoje własne możliwości językowe. To oni, jak i ich rówieśnicy ze szkoły partnerskiej tworzyć będą nowe fundamenty współpracy w Europie. A komunikacja na poziomie naszego projektu ma być źródłem przyszłego, mądrego dialogu na rzecz międzynarodowego porozumienia i bezpieczeństwa.

Wypracowano miedzy innymi projekt współpracy pt. „Rola dziedzictwa kulturowego i religijnego w dniu powszednim regionów Częstochowy (Polska) i Rendsburg (Niemcy). Ponadto podjęto działania w ramach kolejnego projektu, który we wspólnej współpracy wraz ze szkołą ze Słowenii przedstawiono do Europejskiego Konkursu „EUROPE AT SCHOOL.”

 

Przebieg wizyty:

2005-01-02.

(godz. 16.00) - Wyjazd z Częstochowy do Hamburga.

2005-01-03

(godz. 6.30) – Przyjazd do Hamburga. Dzięki uprzejmości Dr. H.-B. Krause – koordynatora szkolnego w Gymnasium Kronwerk zostajemy podwiezieni do Rendsburga i miejsc naszego zakwaterowania. Po odpoczynku po podróży w towarzystwie Dr H.-B. Krause zwiedziliśmy okolice szkoły, poznaliśmy okolice z których dojeżdżają do szkoły uczniowie. Ponieważ zdarza się, że niejednokrotnie odległości są znaczne uczniowie dojeżdżają rowerami, autobusami komunikacji miejskiej, albo dowożeni są przez rodziców. W kilku przypadkach uczniowie najstarszej klasy dojeżdżają własnymi samochodami. Przy szkole znajduje się duży parking. Blisko szkoły przebiega linia kolejowa, ale podjęte środki bezpieczeństwa (sprawnie działająca sygnalizacja i ogrodzenie szkoły) nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa uczniów zarówno udających się do szkoły, powracających do domu, jak i przebywających na terenie placówki. Ponieważ w wizycie przygotowawczej uczestniczył również za zgodą swoich rodziców i przy podjętych wcześniej ze stroną niemiecką uzgodnieniach jeden uczeń naszej szkoły – mieliśmy możliwość zapoznać się dokładniej z warunkami w jakich mieszkają rówieśnicy naszych uczniów.

2005-01-05

Odbyło się spotkanie dyrekcji szkół w celu wyrażenia obopólnej woli współpracy oraz zapoznanie się z budynkiem szkolnym i wyposażeniem. W trakcie spotkania dyrektor szkoły podzielić się swoimi doświadczeniami z pracy pedagogicznej w Egipcie, gdzie przebywał przez 8 lat zanim objął stanowisko dyrektora Gymnasium Kronwerk.

Po południu mieliśmy okazje poznać okolice zachodniej części SCHLESWIG-HOLSTEIN: Nordstrand, Friedrichstadt i TÖnning. W trakcie wyprawy nauczyciel i dyrektor odpowiedzialny za klasy wyższe szkoły pan Rh?de zapoznać nas z systemem zabezpieczeń wodnych regionu. Ogromne wrażenie zrobiła na nas tama spełniająca rolę regulacji wodnej w miejscu gdzie Morze Północne styka się z rzeką Eider. Wykonaliśmy tam zdjęcia zarówno stałej ekspozycji dla zwiedzających objaśniające działanie tamy, jak i samej konstrukcji. Naszym zamiarem jest zapoznanie uczniów V LO z zasadą działania tych zabezpieczeń regionu przed powodziami.

2005-01-05

Odbyło się spotkanie robocze koordynatorów projektu z obu szkół w celu uszczegółowienia zadań podjętych w trakcie wcześniejszych kontaktów na temat wpływu własnej kultury i religijnego dziedzictwa we własnym codziennym życiu, międzykulturowe różnice i podobieństwa; omówienie przebiegu eliminacji i finału Konkursu Angielskiej Ortografii SPELLING QUIZ 2005;

Ponadto odbyło się spotkanie z uczniami wyrażających chęć wspólnej pracy nad projektem, prezentacja materiałów o V LO im. Adama Mickiewicz w Częstochowie i miasta Częstochowy – wymiana spostrzeżeń. Spotkanie to miało na celu wymianę informacji na temat systemu oświaty  w krajach partnerskich oraz roli  zastosowania nowoczesnych mediów i technik komunikacyjnych w pracy pedagogicznej. Uczestniczący w wizycie uczeń szkoły polskiej wraz z kolegą u którego przebywał przedstawili swój pomysł na zaangażowanie szkół w konkurs Europe at School – utworzenie strony www na temat Demokracja w szkole.

Po południu wraz z dyrektorem szkoły panem M. Locke udaliśmy się z wizytą do Kiel.

6.01.2005 r.

Odbyło się spotkanie robocze szkolnych koordynatorów i dyrektora V LO w Częstochowie – uszczegółowienie zadań wynikających z planu współpracy: wizyty, aktywności, przydział czynności dla zespołów zadaniowych w ramach następujących tematów: sztuki plastyczne (np. ekspresjonizm, barok, modernizm): Częstochowa, Kraków, Schleswig (wybrane obiekty architektoniczne i malarstwo); religia (Częstochowa - jako katolickie miejsce pielgrzymkowe, Rendsburg - jako ośrodek religii protestanckiej [Bugenhagen], Friedrichsstadt jako miejsce różnych religijnych ugrupowań); żydowskie dziedzictwo ( żydowskie miejsca w Rendsburgu oraz Krakowie-Kazimierzu); literatura, która jest ważna dla obu regionów (Grass, Strom, Mann – H. Sienkiewicz, W. Szymborska, Cz. Miłosz) ;

7.01.2005 r.

Rano udaliśmy się z wizytą do Kiel, aby uczestniczyć w spotkaniu z dwójką absolwentów Gimnazjum w Kronwerk, którzy są już studentami Uniwersytetu w Lübeck. W wizycie uczestniczył Dr H.-B. Krause, który uzupełnia etat pracy pedagogicznej pracując na Uniwersytecie w Kiel jako pracownik katedry romanistyki. Po wymianie spostrzeżeń na temat przygotowania młodzieży do podjęcia studiów wyższych zwiedziliśmy nową bibliotekę Uniwersytetu, zapoznając się z nowym sposobem zorganizowania księgozbioru i wyszukiwania interesujących pozycji książkowych. Po powrocie do szkoły uczestniczyliśmy w dwóch lekcjach: języka francuskiego i języka rosyjskiego.

Odbyło się końcowe spotkanie dyrektorów szkół wraz z koordynatorami projektu na terenie obu szkół. Dokonano podsumowania wizyty przygotowawczej, a w tym weryfikacji projektu budżetu i określono wydatki niezbędne przy realizacji projektu. Obie strony uściśliły treści zawarte w planie współpracy i ustalono, że po dokonaniu poprawek wnioski zostaną przedłożone w odpowiednich Agencji Narodowych, do 1 lutego 2005 roku.

8.01.2005 r.

Powrót do Częstochowy.

9.01.2005 r.

Przyjazd do Częstochowy o godzinie 9 rano.

Wizyta przygotowawcza została zorganizowana w sposób bardzo profesjonalny umożliwiając w sposób bardzo rzeczowy i konkretny podjęcie odpowiedzialnych zobowiązać obu szkół  na rzecz przyszłej współpracy. Uczestniczący w wizycie przedstawiciele V LO zostali przyjęci bardzo serdecznie przez stronę niemiecką. Atmosfera, która panowała w trakcie spotkań roboczych oraz spotkań okolicznościowych daje nadzieję na efektywną współpracę nie tylko na rzecz planowanego projektu językowego Comeniusa, ale również stałej współpracy szkół na różnych polach zainteresowań. 

Dyrektor szkoły niemieckiej pan Manfred Lauck wyraził podziękowanie przedstawicielom szkoły polskiej uczestniczącym w wizycie przygotowawczej: dyrektorowi szkoły mgr Andrzejowi Rydzowi i nauczycielce Marzannie Gromotowicz - za merytoryczne i fachowe przygotowanie się do rozmów, co umożliwiło sprawne podejmowanie decyzji.

   

Gościmy  

Odwiedza nas 73 gości oraz 0 użytkowników.

   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


vulcan 1


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo UPRP small


bartrog logo


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie