Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • a15.jpg
 • a48.jpg
 • f12.jpg
 • f20.jpg
 • h30.jpg
 • k1.jpg
 • k15.jpg
 • k17.jpg
 • k41.jpg
 • m15.jpg
 • n40.jpg
 • n41.jpg
 • n47.jpg
 • o10.jpg
 • o13.jpg
 • p50.jpg
 • p60.jpg
 • r4.jpg
 • r6.jpg
 • r78.jpg
 • s3.jpg
 • st03.jpg
 • st09.jpg
 • st10.jpg
 • t10.jpg
 • w19.jpg
 • w36.jpg

 logoCzech s

Serdecznie zachęcam do udziału w I Wojewódzkim Konkursie Krajoznawczym pt. „DACHL – Lapbook” organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego w siedzibą w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach oraz Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” Katowice.

Cele konkursu:

• Rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim
• Rozwijanie kompetencji językowych
• Motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych
• Rozwijanie twórczego myślenia
• Kształtowanie chęci poznania kultury krajów niemieckojęzycznych
• Zainspirowanie do poznania nowych miejsc
• Poszerzanie wiedzy na temat krajów niemieckojęzycznych
• Gromadzenie i odkrywanie ciekawostek

Uczniowie naszej szkoły mogą wziąć udział w części konkursu dotyczącej Szwajcarii i Liechtensteinu.

Zadanie polega na wykonaniu lapbooka z tylko jednej kartki w formacie A3, którego forma pozwoli w sposób kreatywny zaprezentować ciekawe miejsca w Szwajcarii lub w Księstwie Liechtenstein. Każdy w uczestników przekazuje informacje na temat wybranego miejsca w postaci rysunków, otwieranych okienek, skrytek i ruchomych elementów. Praca nie może zawierać tekstów drukowanych. Każdy fragment tekstu musi być napisany odręcznie.

Uczestnik konkursu opowiada o swojej pracy. Filmik – do 3 min. Zapisany w formacie Avi, MPG4 należy przesłać do szkolnego koordynatora konkursu wraz z sfotografowanym lapbookiem.

Termin wykonania pracy do 26.03.2021. Dokładny regulamin znajduje się u szkolnego koordynatora konkursu.

Zachęcam serdecznie do udziału!

mgr Małgorzata Czech – koordynator szkolny

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu – Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego – danych osobowych (imię i nazwisko) mojego dziecka ……….....……………………………. w celu przeprowadzenia konkursu.

2. ZGODA NA PRZEKAZANIE DANYCH
Wyrażam zgodę na przekazanie danych mojego dziecka (imię nazwisko) ………………………….......…………….. partnerom, sponsorom oraz patronom medialnym w celu realizacji Konkursu.

3. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (imię i nazwisko) ………………………………......…………. utrwalonego za pomocą fotografii i/lub środków audiowizualnych w ramach konkursu „DACHL LAPBOOK”. Oświadczam tym samym, że wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich praw ani dóbr osobistych. Zgody tej udzielam nieodpłatnie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego z siedzibą w Warszawie (02-653), przy al. Niepodległości 22 (dalej jako: Stowarzyszenie/Administrator);

2) dane osobowe przetwarzane będą w wymienionym wyżej celu, w oparciu o udzieloną zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;

3) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;

4) dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat od zakończenia I Międzyszkolnego Konkursu Językowego „DACHL LAPBOOK”. organizowanego przez Stowarzyszenie;

5) posiada Pani/Pan: ▪ prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia 2016/679, ▪ prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679, ▪ prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenia 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679, ▪ prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, ▪ prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, o ile będzie to technicznie możliwe, ▪ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych; ▪ prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie równoważne z brakiem możliwości dalszego przetwarzania wizerunku;

6) nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;

7) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przetwarzania wizerunku, zgodnie z celem określonym powyżej; 8) dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

……………………………………………                           …………………………….
podpis opiekuna prawnego/rodzica                                  miejscowość i data
*niepotrzebne skreślić

   

Gościmy  

Odwiedza nas 86 gości oraz 0 użytkowników.

   
   

Partnerzy  

godlo polski


Biuletyn Informacji Publicznej

bip


AMickiewiczProcent

 


DEKLARACJA

DOSTĘPNOŚCI


ico covid19


vulcan 1


wielcy polacy slogo

Konkurs

Wielcy Polacy na Kresach


male ojczyzny slogo

Konkurs

Małe ojczyzny -

nasza tożsamość


Interpretacja utworu slogo

Konkurs

Twoja interpretacja

utworu literackiego


LOGO V LO im. A. Mickiewicza

Tarcza


ikona Biblioteka


MickArt


wspolnota slogo


 zoom n m logo

 


mat obiektyw2021


https://www.vmickiewicz.pl/images/stories/Spelling-Quiz_logo_sm_2020.png


kon2019rita


smartcookie101


Logo Check your English


Logo UPRP small


wst


LogoWilno

Szkoła Partnerska


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Projekt polsko-grecki PO WERProgram Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 (PO WER)


facebook


instagram


Snap


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

epuap


 logo cke

Matura


Współpracujemy z

zycieczestochowy


 Urząd Miasta Częstochowy

urzadczestochowa


 Bursa Miejska w Częstochowie

bursamiejska


 

 doradztwo


 Teatr im. Adama Mickiewicza

teatrimmickiewicza


 Pomoc psychologiczna

zespolporadni

 

   

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
© V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Logowanie